• Toán & tin

  một ngôi
  unary expression
  biểu thức một ngôi
  unary operator
  toán tử một ngôi
  một toán hạng
  unary operation
  phép toán một toán hạng

  Kỹ thuật chung

  đơn phân
  unary expression
  biểu thức đơn phân
  unary operation
  phép toán đơn phân
  unary operator
  toán tử đơn phân

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X