• Kỹ thuật chung

    sự nổ tự do

    Giải thích EN: An explosion that occurs in the open air. Giải thích VN: Sự nổ xảy ra ngoài trời.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X