• /iks'plouʤn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự nổ; sự nổ bùng (cơn giận)
  Tiếng nổ
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự phát triển ồ ạt và nhanh chóng
  population explosion
  sự tăng số dân ồ ạt và nhanh chóng

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bùng nổ
  combinational explosion
  sự bùng nổ tổ hợp
  combinatorial explosion
  bùng nổ tổ hợp
  combinatorial explosion
  sự bùng nổ tổ hợp
  information explosion
  sự bùng nổ thông tin
  population explosion
  sự bùng nổ dân số
  nổ
  phản ứng nổ
  sự bùng nổ
  combinational explosion
  sự bùng nổ tổ hợp
  combinatorial explosion
  sự bùng nổ tổ hợp
  information explosion
  sự bùng nổ thông tin
  population explosion
  sự bùng nổ dân số
  sự nổ
  tiếng nổ
  vụ nổ

  Kinh tế

  sự nổ

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  implosion

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X