• (đổi hướng từ Uncorking)
  /ʌη´kɔ:k/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Mở nút, tháo nút (chai)
  to uncork a bottle
  mở nút chai
  (thông tục) thổ lộ; bộc lộ; phơi bày (tâm tình)
  to uncork one's feelings
  thổ lộ tâm tình

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  mở nút
  tháo nút

  Kinh tế

  chưa đóng nút

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X