• /´ʌndə¸si:/

  Thông dụng

  Tính từ

  Dưới mặt biển, ngầm dưới biển; chìm
  undersea exploration
  thăm dò dưới mặt biển

  Phó từ

  Dưới nước
  photographs taken
  ảnh chụp dưới nước

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  dưới mặt biển

  Kỹ thuật chung

  dưới biển
  undersea delta
  châu thổ dưới biển
  undersea device
  thiết bị lặn dưới biển
  undersea pipeline
  đường ống dưới biển

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X