• /¸ʌndə´steitmənt/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự nói bớt đi, hành động nói bớt đi, thói quen nói bớt đi
  a clever use of understatement
  sự sử dụng khéo léo lối nói bớt đi (để gây ấn tượng..)
  Sự nói nhẹ đi
  Sự báo cáo không đúng sự thật; bản báo cáo không đúng sự thật

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X