• /'ʌndər'estimeit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Đánh giá ( ai/cái gì) thấp, đánh giá ( ai/cái gì) không đúng mức
  to underestimate the danger of the expedition
  đánh giá thấp sự nguy hiểm của cuộc thám hiểm

  danh từ

  Sự đánh giá quá thấp, sự đánh giá không đúng mức

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đánh giá thấp

  Điện lạnh

  ước tính thấp

  Kinh tế

  đánh giá (quá) thấp
  đánh giá thấp
  sự đánh giá quá thấp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X