• /´ʌndə¸sə:fis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Phía dưới, mặt dưới

  Tính từ

  Tồn tại dưới bề mặt, vận động dưới bề mặt

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X