• /¸ʌndə´ni:θ/

  Thông dụng

  Giới từ

  Dưới, bên dưới (vị trí)
  the coin rolled underneath the piano
  đồng tiền lăn vào gầm chiếc pianô
  Dưới mặt nạ, dưới vẻ bề ngoài, dưới chiêu bài

  Phó từ

  Ở dưới, bên dưới, ở phía dưới
  he seems bad-tempered but he's very soft-hearted underneath
  ông ta có vẻ nóng tính nhưng bên trong lại là một con người rất đa cảm

  Danh từ

  Gầm, mặt dưới, phần dưới
  the underneath of a car
  gầm xe

  Tính từ

  Thấp; ở phía dưới
  Kín; kín đáo
  underneath meaning
  nghĩa ẩn; hàm ý

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  ở dưới

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adverb, preposition
  beneath , bottom , covered , lower , neath , nether , under

  Từ trái nghĩa

  adverb, preposition
  above , over , up

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X