• /¸ʌndi´zaind/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không cố ý, không định trước, không được dự tính đến; không được sắp xếp trước
  undesirable act
  hành động không cố ý
  Bất ngờ, không dè
  undesirable result
  kết quả không ngờ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X