• /¸inəd´və:tənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Vô ý, không chú ý; thiếu thận trọng, sơ xuất, cẩu thả
  an inadvertent answer
  câu trả lời thiếu thận trọng
  Không cố ý; không chủ tâm (hành động)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X