• /¸ʌndə´mesti¸keitid/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không thạo công việc nội trợ; không màng đến việc gia đình, không gắn bó với gia đình (đàn bà)
  Không được thuần dưỡng (động vật)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X