• /juːˈniːkli/

  Thông dụng

  Trạng từ

  Đơn nhất; độc nhất vô nhị, chỉ có một
  Duy nhất, vô song (không có cái gì giống hoặc bằng)
  she is uniquely suited to the job
  cô ta là người duy nhất thích hợp với công việc này
  Chỉ liên quan đến một người (một nhóm, một vật)
  (thông tục) khác thường, đáng chú ý, kỳ cục, lạ đời, dị thường

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X