• /´su:tid/

  Thông dụng

  Tính từ
  ( + for/to) hợp, phù hợp, thích hợp (với ai/cái gì)
  he and his wife are well suited (to each other
  anh ấy và chị ấy rất hợp nhau
  (tạo thành các tính từ ghép) mặc
  sober-suited city businessmen
  các nhà kinh doanh ở thành phố ăn mặc nhã nhặn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X