• /¸ju:ni´veilənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thể đơn vị

  Tính từ

  (hoá học) có hoá trị một

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  (adj) có một hóa trị, đơn hóa trị

  Hóa học & vật liệu

  có hóa trị một

  Toán & tin

  đơn diệp, đơn giá

  Y học

  thể đơn trị

  Kỹ thuật chung

  hóa trị một
  đơn diệp
  locally univalent
  đơn diệp cục bộ
  univalent function
  hàm đơn diệp
  univalent mapping
  ánh xạ đơn diệp
  đơn giá
  đơn hóa trị

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X