• /ʌn´prɔfitəbəlnis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Tính không có lợi, tính không có ích; tính không thuận lợi
  Tính chất không sinh lãi, tính chất không mang lợi, tính chất không có lời

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X