• /¸ʌnprə´vaidid/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không có, thiếu
  unprovided with money
  không có tiền
  Không có phương tiện, không có cách
  unprovided for
  vô kế khả thi
  Chưa sẵn sàng
  Không dự kiến
  Khộngđươc trang bị
  Không chuẩn bị trước, không liệu trước
  Không được cấp cho, không được cung cấp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X