• /ʌn´ri:l/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Tháo ra, tháo sổ ra (cuộn chỉ, cuộn phim...)

  Hình Thái Từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X