• /ʌn'sil/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Mở, bóc (dấu niêm phong...) ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  to unseal someone's eyes
  (nghĩa bóng) mở mắt cho ai, làm cho ai tỉnh ngộ

  Hình Thái Từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X