• /ʌn´si:mlinis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Tính không đứng đắn, tính bất lịch sự, tính khó coi
  Tính chất không hợp, tính chất không thích đáng

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X