• /ʌn´fitnis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự không đạt tiêu chuẩn đòi hỏi, sự không thích hợp
  Sự không đủ năng lực, sự thiếu khả năng
  (y học); (quân sự) sự không đủ sức khoẻ
  physical unfitness
  tình trạng thiếu sức khoẻ

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X