• /¸ʌnsu:tə´biliti/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự bất tài, sự thiếu năng lực, sự không đủ tư cách (để làm việc gì)
  Sự không xứng đôi, sự không tương xứng (kết hôn)
  Tính chất không hợp, tính chất không phù hợp, tính chất không thích hợp với
  Sự không đúng lúc, sự không đúng trường hợp

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X