• /ʌn´saind/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không đánh dấu; (tôn giáo) không làm dấu
  Không ký tên
  Không ra hiệu, không làm hiệu

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  không dấu
  unsigned integer constant
  hằng nguyên không dấu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X