• /´intidʒə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (toán học) số nguyên
  Cái nguyên, vật trọn vẹn, tổng thể, toàn bộ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  số nguyên

  Giải thích VN: Là số không có phần thập phân (0, 1, 25, 173, 1032, ...). Giá trị số nguyên có thể bé hơn, bằng hoặc lớn hơn 0.

  complex integer
  số nguyên Gauss
  complex integer
  số nguyên phức
  divisible by an integer
  chia hết cho một số nguyên
  division of a fraction by an integer
  chia một phân số cho một số nguyên
  divisor of an integer
  ước số của một số nguyên
  even integer
  số nguyên chẵn
  Gaussian integer
  số nguyên Gauss
  integer expression
  biểu thức số nguyên
  integer programming
  lập trình số nguyên
  integer type
  kiểu số nguyên
  integer value
  giá trị kiểu số nguyên
  integer-pointer conversion
  chuyển đổi số nguyên-con trỏ
  long integer conversion
  sự chuyển đổi số nguyên dài
  multidigit integer
  số nguyên nhiều chữ số
  multidigit integer
  số nguyên nhiều chữ số
  negative integer
  số nguyên âm
  non-negative integer
  số nguyên không âm
  non-negative integer
  số nguyên tự nhiên
  positive integer
  số nguyên dương
  signed integer
  số nguyên có dấu
  small integer
  số nguyên nhỏ

  Kỹ thuật chung

  nguyên
  complex integer
  số nguyên Gauss
  complex integer
  số nguyên Gauxơ
  complex integer
  số nguyên phức
  divisible by an integer
  chia hết cho một số nguyên
  division of a fraction by an integer
  chia một phân số cho một số nguyên
  divisor of an integer
  ước số của một số nguyên
  even integer
  số nguyên chẵn
  gauss integer number
  số nguyên Gauxơ
  Gaussian integer
  số nguyên Gauss
  Gaussian integer
  số nguyên Gauxơ
  half-integer
  bán nguyên (spin)
  half-integer
  số bán nguyên
  half-integer
  số nửa nguyên
  half-integer moment
  mômen bán nguyên
  Integer (INT)
  số nguyên
  integer constant
  hằng nguyên
  integer constant
  hằng số nguyên
  integer data type
  kiểu dữ liệu nguyên
  integer expression
  biểu thức số nguyên
  integer number
  số nguyên
  integer part
  phần nguyên
  integer polyhedron
  đa diện nguyên
  integer programming
  lập trình số nguyên
  integer programming
  quy hoạch nguyên
  integer solution
  nghiệm nguyên
  integer type
  kiểu nguyên
  integer type
  kiểu số nguyên
  integer unit
  bộ số nguyên
  integer value
  giá trị kiểu số nguyên
  integer variable
  biến nguyên
  integer variable
  biến số nguyên
  integer-pointer conversion
  chuyển đổi số nguyên-con trỏ
  long integer conversion
  sự chuyển đổi số nguyên dài
  multidigit integer
  số nguyên nhiều chữ số
  multidigit integer
  số nguyên nhiều chữ số
  negative integer
  số nguyên âm
  non-negative integer
  số nguyên không âm
  non-negative integer
  số nguyên tự nhiên
  positive integer
  số nguyên dương
  signed integer
  số nguyên có dấu
  small integer
  số nguyên nhỏ
  unsigned integer constant
  hằng nguyên không dấu

  Kinh tế

  số nguyên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X