• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự nâng lên, sự đỡ lên, sự nhấc lên, sự đưa lên, sự đắp cao lên
  Sự nâng cao (trình độ, tinh thần, tâm hồn...)
  Yếu tố kích thích, ảnh hưởng thúc đẩy
  (địa lý,địa chất) phay nghịch

  Ngoại động từ

  Nâng lên, đỡ lên, nhấc lên, đưa lên, đắp cao lên
  Nâng cao (trình độ, tinh thần, tâm hồn...)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  highest , loftiest , topmost , uppermost

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X