• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Toán & tin

  cao nhất; lớn nhất

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  lớn nhất
  greatest common divisor, highest common divisor
  ước chung lớn nhất
  highest common factor (HCF)
  hệ số chung lớn nhất
  highest discharge
  lưu lượng lớn nhất

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X