• /´ʌpə¸moust/

  Thông dụng

  Tính từ

  Cao nhất, trên hết (về vị trí, địa vị, tầm quan trọng)
  the uppermost floor
  tầng cao nhất
  Quan trọng hơn hết, ở hàng đầu
  to be uppermost
  chiếm ưu thế, được phần hơn

  Phó từ

  Hướng lên trên, trước hết
  Ở trên hết, ở hàng đầu (về vị trí, địa vị, tầm quan trọng)

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  bottom , lower , lowest , trivial

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X