• Toán & tin

  cận trên
  essential upper bound
  cận trên cốt yếu
  least upper bound
  cận trên bé nhất
  least upper bound of a set
  cận trên đúng của một tập hợp
  upper bound of a set
  cận trên của tập hợp

  Xây dựng

  ranh trên

  Kỹ thuật chung

  giới hạn trên
  least upper bound
  giới hạn trên nhỏ nhất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X