• /v. ʌpˈraɪz; n. ˈʌpˌraɪz/

  Thông dụng

  Nội động từ .uprose; .uprisen

  Thức dậy; đứng dậy
  Dâng lên; mọc (mặt trời)
  Nổi dậy, nổi loạn, khởi nghĩa

  Kỹ thuật chung

  độ vòng

  Xây dựng

  ống đứng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  arise , get up , rise , stand , upspring

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X