• /ə´raiz/

  Thông dụng

  Nội động từ ( .arose, .arisen)

  Xuất hiện, nảy sinh ra, xảy ra
  more difficulties arose
  nhiều khó khăn nảy sinh ra
  Phát sinh do; do bởi
  difficulties arising from the war
  những khó khăn do chiến tranh mà ra
  (thơ ca) sống lại, hồi sinh
  (từ cổ,nghĩa cổ) mọc lên; trở dậy
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ cổ,nghĩa cổ) nổi lên, vọng đến, vang đến (tiếng âm thanh)

  Hình Thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  bắt nguồn

  Địa chất

  nảy sinh, phát sinh, xuất hiện

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  lay , lie , sit

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X