• /ʌp´tait/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thông tục) ( + about something) bồn chồn, căng thẳng, lo lắng (về tinh thần)
  get uptight about interviews
  lo lắng về cuộc phỏng vấn
  ( + about something) bực dọc, tức tối
  ( + about something) (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) câu nệ, cứng nhắc (lễ nghi, phong tục..)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X