• /´ju:sju¸frʌkt/

  Thông dụng

  Danh từ

  (pháp lý) quyền hoa lợi

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  hoa lơi

  Kinh tế

  quyền dụng ích
  right of usufruct
  quyền dụng ích (quyền sử dụng tài sản của người khác)
  quyền hưởng hoa lợi
  statutory usufruct
  quyền hưởng hoa lợi theo luật định
  quyền hưởng huê lợi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X