• /,væksi'nei∫n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chủng ngừa, sự tiêm chủng; sự được tiêm chủng, sự được chủng ngừa

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  tiêm vắc xin

  Y học

  tiêm chủng

  Kinh tế

  sự chủng
  sự tiêm chủng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  inoculation , shot *

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X