• /i¸nɔkju´leiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chủng, sự tiêm chủng
  Sự tiêm nhiễm
  (nông nghiệp) sự ghép (cây)

  Chuyên ngành

  Y học

  nhiễm truyền, tiêm chủng

  Kỹ thuật chung

  cấy mầm
  mầm kết tinh

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X