• /´və:tibrəl/

  Thông dụng

  Tính từ
  (thuộc) đốt sống
  the vertebral column
  cột sống
  vertebral canal
  ống tuỷ sống

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X