• /vestəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) bà Táo
  (thuộc) nữ vu
  vestal virgin
  trinh nữ
  (nghĩa bóng) trong trắng, tinh khiết

  Danh từ

  Nữ vu thờ bà táo (cổ La mã)
  Trinh nữ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  chaste , nun , pure , virgin , virginal , virtuous

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X