• /´vɜːdʒin/

  Thông dụng

  Danh từ

  Gái trinh, trinh nữ
  (tôn giáo) bà sơ đồng trinh
  ( theỵVirgin) Đức Mẹ Đồng trinh; mẹ của Chúa Giêxu
  the Blessed Virgin
  đức mẹ đồng trinh
  Sâu bọ đồng trinh (sâu bọ cái có thể tự đẻ trứng thụ tinh không cần đực)

  Tính từ

  (thuộc) gái trinh; trinh, tân; trinh khiết, trong trắng
  virgin woman
  gái trinh
  virgin modesty
  vẻ thuỳ mị e lệ của người gái trinh
  Còn mới nguyên, chưa đụng đến; hoang, chưa khai phá
  virgin soil
  đất chưa khai phá
  virgin clay
  đất sét chưa nung
  virgin oil
  dầu sống
  (động vật học) đồng trinh (sâu bọ tự đẻ trứng thụ tinh không cần đực)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  trinh nguyên

  Kỹ thuật chung

  chưa dùng
  virgin medium
  vật chứa tin chưa dùng
  mới
  thô sơ
  trắng
  virgin medium
  môi trường trắng
  virgin state
  trạng thái trung hòa nhiệt
  virgin state
  trạng thái nguyên
  virgin tape
  băng trắng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X