• (đổi hướng từ Vials)
  /´vaiəl/

  Thông dụng

  Cách viết khác phial

  Danh từ

  Lọ nhỏ (bằng thuỷ tinh để đựng thuốc nước)
  to pour out vials of wrath
  trút giận; trả thù

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Bình, lọ nhỏ, bọt không khí

  Bình, lọ nhỏ, bọt không khí

  Xây dựng

  bọt ống thủy

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X