• /fla:sk/

  Thông dụng

  Danh từ

  Túi đựng thuốc súng
  Bình thót cổ (dùng trong phòng thí nghiệm)
  Chai bẹt, lọ bẹt (đựng rượu để trong bao da, bỏ túi được)
  Hũ rượu có vỏ mây đan
  (kỹ thuật) khung khuôn, hòm khuôn

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  khung nhôm

  Kỹ thuật chung

  bình
  Biichner flask
  bình Buchner (lọc)
  boiling flask
  bình cầu cổ dài
  bolthead flask
  bình đầu dàng
  Claisen flask
  bình Claisen
  conical flask
  bình đáy rộng
  conical flask
  bình Erlenmyer
  conical flask
  bình hình nón
  Dewar flask
  bình Dewar
  Dewar flask [vessel]
  bình Dewar
  distillation flask
  bình cất
  distillation flask
  bình chưng cất
  distilling flask
  bình chưng cất
  Engler distillation flask
  bình cất Engler
  Engler flask
  Bình Engler
  erlenmeyer flask
  bình đáy rộng
  Erlenmeyer flask
  bình cất Erlenmeyer
  Erlenmeyer flask
  bình Erlenmyer
  erlenmeyer flask
  bình hình nón
  erlenmeyer flask
  bình nón
  extraction flask
  bình chiết
  filter flask
  bình lọc
  filter flask
  bình lọc hút
  filtering flask
  bình lọc
  filtering flask
  bình lọc hút
  filtration flask
  bình lọc
  flat-bottomed flask
  bình đáy bằng
  graduated flask
  bình chia độ
  graduated flask
  bình đong
  iodine flask
  bình iot
  long-necked flask
  bình cổ dài
  lyophilizaton flask
  bình sấy thăng hoa
  reaction flask
  bình phản ứng
  round-bottomed flask
  bình đáy tròn
  silvered-glass Dewar flask
  bình Dewar hủy tinh mạ bạc
  silvered-glass dewar flask
  bình Dewar thủy tinh mạ bạc
  stoppered flask
  bình có nút nhám
  three-necked flask
  bình ba cổ
  vacuum flask
  bình Dewar
  vacuum flask
  bình chân không
  vacuum flask method
  phương pháp bình giữ nhiệt (phích)
  volume flask
  bình định mức
  volumetric flask
  bình chia độ
  volumetric flask
  bình định mức
  volumetric flask
  bình đong
  wide-necked flask
  bình cổ rộng
  chai
  lọ

  Kinh tế

  bình nhỏ cổ
  chai
  ống

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X