• /´vitlə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người cung cấp lương thực thực phẩm và đồ dự trữ, người buôn lương thực thực phẩm và đồ dự trữ
  licensed victualler
  người bán rượu có môn bài
  (hàng hải) tàu tiếp tế lương thực thực phẩm (cho các tàu khác)

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  người buôn bán lương thực thực phẩm và đồ dự trữ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X