• /´laisənst/

  Kinh tế

  có đăng ký
  licensed debt collection agencies
  công ty thu nợ có đăng ký
  có giấy phép
  licensed dealer
  thương nhân có giấy phép, có môn bài
  licensed house
  có giấy phép đã đăng ký
  licensed lender
  người cho vay có giấy phép
  có môn bài

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X