• /vi´di:li¸set/

  Thông dụng

  Phó từ

  (viết tắt) viz tức là, đó là, có nghĩa là, nói một cách khác
  three people have seen, videlicet John, William and Oliver
  ba người đã trông thấy tức là Giôn, Uy-liam và Ô-li-vơ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X