• /spi'sifikəli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Một cách cụ thể, rành mạch, rõ ràng
  (thuộc) loài
  Đặc trưng, riêng biệt
  Theo trọng lượng, theo số lượng (thuế hải quan)
  (vật lý) riêng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X