• /ri´freʃ/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm khoẻ người, làm tỉnh táo
  to refresh oneself with a cup of tea
  uống một chén trà cho tỉnh người lại
  a cool refreshing breeze
  cơn gió mát làm cho người ta cảm thấy khoan khoái
  Làm nhớ lại, nhắc nhớ lại
  Khều (ngọn lửa); nạp (điện) lại
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) làm mát mẻ

  Cấu trúc từ

  refresh one's/somebody's memory (about somebody/something)
  gợi nhớ lại

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  làm mới, làm tươi
  làm tươi, làm mới

  Kỹ thuật chung

  làm mới (dữ liệu)
  làm mới (tín hiệu)
  làm tươi
  memory refresh
  làm tươi bộ nhớ
  periodic refresh
  sự làm tươi tuần hoàn (màn ảnh)
  RAM refresh
  sự làm tươi RAM
  refresh cycle
  chu kỳ làm tươi
  refresh cycle
  chu kỳ làm tươi lại
  Refresh Data
  làm tươi dữ liệu
  refresh mode
  tốc độ làm tươi
  refresh rate
  tốc độ làm tươi
  refresh signal
  tín hiệu làm tươi
  screen refresh
  làm tươi màn hình
  system refresh
  làm tươi hệ thống
  vertical refresh rate
  tốc độ làm tươi dọc
  phát lại
  sự làm tươi lại
  sự làm mới lại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X