• /´kwikən/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm tăng nhanh, đẩy mạnh
  Làm sống lại, làm tươi lại
  Làm hoạt động, làm nhộn lên, làm sôi nổi lên
  Kích thích, gợi lên, nhen lên; khêu (ngọn lửa)
  to quicken one's appetite
  kích thích sự thèm ăn

  Nội động từ

  Tăng tốc độ nhanh hơn
  the pulse quickened
  mạch đập nhanh hơn
  Sống lại, tươi lại
  Hoạt động, nhộn lên, sôi nổi lên
  Bắt đầu cảm thấy thai đạp trong bụng (người đàn bà có mang)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X