• /vɔl'keinou/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều volcanoes

  Núi lửa
  active volcano
  núi lửa đang hoạt động
  dormant volcano
  núi lửa nằm im
  extinct volcano
  núi lửa đã tắt

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  núi lửa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X