• /ɪkˈstɪŋkt/, /ɛkˈstɪŋkt /

  Thông dụng

  Tính từ

  Tắt (lửa, núi lửa...)
  Tan vỡ (hy vọng...)
  Không còn nữa, mai một (sự sống, chức vị...)
  Tuyệt giống, tuyệt chủng

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tuyệt chủng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X