• /'dɔ:mənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Nằm ngủ, nằm im lìm, không hoạt động
  (động vật học) ngủ đông; (thực vật học) ngủ
  dormant bud
  chồi ngủ
  Tiềm tàng (khả năng), ngấm ngầm, âm ỉ (dục vọng...)
  (thương nghiệp) không sinh lợi (vốn)
  (pháp lý) không áp dụng, không thi hành (luật, sắc lệnh, bản án...)
  Nằm kê đầu lên hai chân (hình con vật ở huy hiệu)

  Cấu trúc từ

  early enough
  vừa đúng lúc
  early on
  rất sớm, từ lúc đầu
  dormant partner

  Xem partner

  dormant warrant
  trát khống chỉ (muốn bắt ai thì điền tên người ấy vào)
  to lie dormant
  nằm ngủ, nằm im lìn, không hoạt động
  Không áp dụng, không thi hành

  Chuyên ngành

  Điện tử & viễn thông

  trong giấc ngủ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X