• /voult/

  Thông dụng

  Danh từ

  (viết tắt) V (điện học) vôn
  a tension of 300 volts
  một điện áp 300 vôn

  Danh từ

  Sự chạy vòng quanh (của ngựa)
  (thể dục,thể thao) cách né mình tránh kiếm
  to make a volt
  né mình tránh đường kiếm

  Nội động từ

  Chạy vòng quanh (ngựa)
  (thể dục,thể thao) né mình tránh kiếm

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  vôn

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Vôn 

  Y học

  đơn vị Si về điện thế

  Điện

  vôn

  Giải thích VN: Đơn vị đo điện áp. Ký hiệu V

  volt

  Giải thích VN: Đơn vị đo sức điện động (E) hoặc hiệu số điện thế (V).

  ohms per volt
  ôm trên volt
  volt-ampere
  volt-ampere

  Kinh tế

  vôn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X