• Hóa học & vật liệu

  kiểm tra thể tích
  điều chỉnh âm lượng
  automatic volume control
  điều chỉnh âm lượng tự động

  Toán & tin

  sự điều khiển âm lượng
  automatic volume control (AVC)
  sự điều khiển âm lượng tự động
  AVC (automaticvolume control)
  sự điều khiển âm lượng tự động

  Xây dựng

  bộ kiểm âm lượng

  Kỹ thuật chung

  điều khiển âm lượng
  automatic volume control (AVC)
  sự điều khiển âm lượng tự động
  AVC (automaticvolume control)
  sự điều khiển âm lượng tự động
  sự điều chỉnh âm lượng
  automatic volume control (AVC)
  sự điều chỉnh âm lượng tự động

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X